Föreningen Medveten Konsumtion


Press och nyheter

Nyheter

Om oss i media

Om Föreningen Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en ideell förening som skapar medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld. Vår vision är en värld av cirkulenter - framtidens hållbara konsument. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi erbjuder inspiration i form av råd och tips.

Kontaktpersoner

Rebecka Fröberg
Kommunikationsansvarig & kursledare
Rebecka Fröberg
tf Generalsekreterare
Jennie Grute