Föreningen Medveten Konsumtion


Press och nyheter

Nyheter

Om oss i media

Om Föreningen Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en ideell förening som skapar medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld. Vår vision är en värld av cirkulenter - framtidens hållbara konsument. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi erbjuder inspiration i form av råd och tips.

Kontaktpersoner

Alexandra Davidsson
Generalsekreterare & Föreläsare
Alexandra Davidsson
Jonna Elofsson Bjesse
Kommunikationsansvarig, Kursledare & Föreläsare
Jonna Elofsson Bjesse
Louise Thorén
Samordnare Ekoguiden
Louise Thorén