2012-06-18 14:50Nyheter

Nytt Ekoguiden Magasin – en ekodag på Gotland och mycket mer

null

I Ekoguiden Magasin Nr 3 bjuder volontären David Hof in till en ekodag på Gotland, tipsar hur man tar sig ut i världen med tåg och firar sommaren ekologiskt.

Att engagemang skapar resultat är David Hof levande bevis på. Och inte minst de magasin han skapar på ideell basis för den ideella föreningen Medveten Konsumtion.

Magasinet hittar du för nedladdning eller läsning direkt via länken:

http://www.medvetenkonsumtion.org/nytt-nummer-av-magasin-ekoguiden-ute-nu-7535243

Den ideella föreningen Medveten Konsumtion är en liten förening som arbetar med de stora
frågorna. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och verkar för ökad kunskap om
konsumtionens effekter på miljön och de som arbetar inom industrin. Föreningen tror på att
var och en faktiskt kan bidra till en mer hållbar framtid.

Mer om föreningen Medveten Konsumtion hittar du på hemsidan:

www.medvetenkonsumtion.org

Kontakt:

Alexander Clemenson

Verksamhetsledare

Mobil: 073-634 90 66     

Email: alexander.clemenson@medvetenkonsumtion.org

Hemsida: www.medvetenkonsumtion.org


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi ger inspiration i form av råd och tips för att motverka detta.