2018-11-06 20:04Nyheter

White Monday 19 nov

null

Den 23 november är det återigen dags för dagen då konsumtion står i fokus - Black Friday. Eventet som inte alls går ihop med de senaste klimatrapporterna och som forskare kopplar till köphets och konsumtionshysteri.

Därför går över 50 av Sveriges ledande företag inom cirkulär ekonomi och 35 av Sveriges främsta influencers ihop under kampanjen White Monday, som en motpol till Black Friday. Kampanjen som flera organisationer stöttar syftar till att lyfta fram alternativ till nykonsumtion med fokus på cirkulär ekonomi och samarbete. Samtliga företag väljer också att inte annonsera och delta i Black Friday. 

Pressmeddelande med flera citat och YouGov-undersökning kommer att släppas torsdag den 15 november. 


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi ger inspiration i form av råd och tips för att motverka detta.