2021-05-11 11:02Pressmeddelande

Alexandra Davidsson är en av Framtidens Kvinnliga Ledare 2021

#fkl2021. Fotograf: Daniel Söderberg#fkl2021. Fotograf: Daniel Söderberg

Sveriges chefsorganisation Ledarna har nu släppt sin årliga lista av Framtidens Kvinnliga Ledare 2021 och Medveten Konsumtions generalsekreterare Alexandra Davidsson har för andra året i rad placerat sig på "varma listan" (#50-75). Årets vinnare blev Helia Riazat, medgrundare och rektor på Järvaskolan. 

Varje år rankar Ledarna landets 75 främsta unga kvinnor för att lyfta chefer som gör skillnad och visar värdet av bra ledarskap. Med listan vill Ledarna ta fram kvinnliga förebilder för att inspirera andra unga kvinnor. Det är en hård konkurrens för att ta fram de 75 kandidater och i år fyller listan 15 år, vilket gör årets utmärkelse extra speciell.

Alexandra Davidsson, Generalsekreterare för Föreningen Medveten Konsumtion, har under sina sex år i organisationen hjälpt till att sätta hållbar och cirkulär konsumtion på agendan och hon är en drivande kraft för hållbar utveckling i Sverige.

I sin roll har hon har bland annat implementerat arbetsmodellen ”att arbeta efter sin energikurva” och hon leder för närvarande föreningen i en intensiv förändringsprocess. Sedan hösten 2020 har Medveten Konsumtion varit en platsoberoende organisation och Alexandra arbetar digitalt från Göteborg med resten av teamet. 

- Jag känner mig hedrad att för andra året bli utsedd som en av Framtidens Kvinnliga Ledare, det var ingenting jag trodde när jag som 23 åring fick mitt första chefsjobb. Jag ser fram emot att driva förändringsprocessen Medveten Konsumtion befinner sig i, i hamn. Och jag vill understryka att utan mina kollegor, styrelse och alla de volontärer och medlemmar som engagerar sig så skulle inte detta ha hänt, så det är allas vår utmärkelse, säger Alexandra Davidsson. 

 Om Föreningen Medveten Konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld - en värld av cirkulenter. De arbetar mycket för att upplysa om cirkulär konsumtion och myntade begreppet cirkulent som kom med på Svenska nyordslistan 2020. Föreningen arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, men har en expertkunskap inom främst mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion. De erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar och vill tillhandahålla information för att varje företag och enskild konsument ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel. De står bakom den digitala kartan Ekoguiden och har varit med och byggt upp den cirkulära rörelsen Circular Monday.