2023-11-09 08:00Pressmeddelande

Årets Medvetna Julklapp 2023: Ett bidrag till en bättre värld!

Fyll juklapparna med meningÅrets Medvetna Julklapp 2023: Ett bidrag till en bättre värld! Fyll julklapparna med mening

När vi går in i årets julsäsong har vi ett ovanligt tungt år bakom oss, med mycket mänskligt lidande i spåren av både krig och naturkatastrofer. I kriser visar sig människor ofta från sina bästa sidor och hjälps åt för att både rädda liv och underlätta för varandra att ta sig igenom den svåra tiden, och just detta vill Medveten Konsumtion och Klimatklubben uppmuntra lite extra till när Årets Medvetna Julklapp nu firar fem år.

Klimatkrisen är i allra högsta grad en rättvisefråga, och social hållbarhet är ett lika bärande ben i en omställd framtid som ekologisk och ekonomisk hållbarhet är. Forskning visar också att de väpnade konflikterna blir fler i takt med att temperaturerna stiger, och det är inte ovanligt att krig kan spåras tillbaka till perioder av missväxt och svält eftersom det då blir en kamp om resurser. I takt med att klimatet förändras ökar risken för att skördar slår fel, och det finns därför tydliga kopplingar mellan klimatfrågan och många av världens konflikter.

– I en tid av ekonomisk kris, krig, klimatförändringar, sänkta stöd till civilsamhället och en kantstött människosyn är det hög tid att vi fyller julklapparna med mening, säger Emma Sundh, medgrundare av Klimatklubben.

Julen 2023 bör i allra högsta grad handla om nya, vettigare beteenden och andra värden än överkonsumtion av olika resurser, något som Årets Medvetna Julklapp vill påminna om.

Årets Medvetna Julklapp är ”ett bidrag till en bättre värld”, med motiveringen:
“Årets Medvetna Julklapp 2023 är inte en pryl, det är en handling. Ett bidrag i form av tid eller pengar till ideell sektor, en gåva till en välgörenhetsorganisation eller en hjälpande hand där det behövs – i det stora, eller det lilla. Visad omtanke, empati, solidaritet och medmänsklighet har aldrig varit viktigare, i vår närmaste omgivning såväl som över landsgränserna.

– Det här är inte bara en julklapp som är hållbar i ordets rätta bemärkelse eftersom det inte handlar om nykonsumtion över huvud taget, utan det är också en stillsam och medmänsklig markering mot den negativa utveckling vi ser på många håll i samhället just nu. Årets Medvetna Julklapp påminner oss om vad som verkligen är viktigt för oss människor, och sprider ringar på vattnet, säger Maria Soxbo, medgrundare av Klimatklubben.

Årets medvetna julklapp – ett bidrag till en bättre värld – kan anpassas helt efter mottagaren eftersom det både kan kopplas till en hjärtefråga genom bidrag till en relevant organisation och även vara direkt stöd och hjälp i form av avlastning i vardagen. I det lilla kan det vara ett “presentkort” på barnvaktstimmar till den ensamstående föräldern som kämpar för att få ihop sin tillvaro, i det stora kan det vara en pengagåva till en organisation som arbetar med mänskliga rättigheter, bistånd eller klimatfrågan. Det kan också handla om att bidra till en mer medmänsklig och solidarisk utveckling i lokalsamhället, i form av ideella timmar i soppköket, på språkkaféet eller att lära vidare någon av dina färdigheter, som att sy eller laga en cykel – och det kan vara stötta den lokala idrottsföreningen, så att ungdomarna i ditt område har något att göra på fritiden.

Det är dessutom en inkluderande julklapp som finns i precis alla prisklasser, från noll kronor (för att gåvan handlar om tid) till valfri summa i gåva till civilsamhället. Det är en julklapp som skapar ringar på vattnet och kan fortsätta att sprida sitt budskap långt efter att julhelgen är över, och det är en julklapp som kan inspirera fler att engagera sig i samhällsutvecklingen.

– Genom varje enskilt bidrag för en bättre värld, bygger vi gemensamt tillit och skapar möjligheter för att ställa om utvecklingen i positiv riktning. Årets Medvetna Julklapp sätter fokus på det som julen borde handla om. Vi behöver inte fler saker, vi behöver ta hand om varandra, säger Jennie Grute, generalsekreterare för föreningen Medveten Konsumtion.

”Årets Medvetna Julklapp” instiftades 2019 som ett alternativ till den prognosbaserade klapp som Handelns Forskningsinstitut HUI utser baserat på konsumtionstrender varje år. Tanken är att erbjuda ett vettigare alternativ – som ligger i linje med forskningen och uppsatta klimat- och miljömål – till den resurskrävande och klimatförstörande nykonsumtion som ofta utgör merparten av klapparna under granen.
Med hopp om en god jul – nu och i framtiden.

KONTAKTPERSONER
Jennie Grute, Generalsekreterare föreningen Medveten Konsumtion
0734-30 54 34, jennie.grute@medvetenkonsumtion.se

Maria Soxbo, medgrundare Klimatklubben
0707–59 42 35, maria@klimatklubben.se

KORT OM MEDVETEN KONSUMTION
Föreningen Medveten Konsumtion är en ideell konsumentorganisation som är partipolitiskt och religiöst obunden, som grundades 2008. Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld. Vi finns till för att hjälpa konsumenter och företag i den svårnavigerade djungeln som är “hållbar konsumtion”. Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar, medlemskap och möjlighet till volontärt engagemang.

KORT OM KLIMATKLUBBEN
Klimatklubben är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som arbetar för att klimatfrågan ska lyftas högst upp på agendan hos såväl företag, politiker och lagstiftare som hos enskilda individer. Klimatklubben startades den 8 oktober 2018, samma kväll som IPCC släppte sin uppmärksammade klimatrapport, av hållbarhetsprofilerna Emma Sundh, Maria Soxbo och Johanna Leymann. Nominerad till WWF:s ärofyllda pris “Årets miljöhjälte 2021”.

 

 

 Om Föreningen Medveten Konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld - en värld av cirkulenter. De arbetar för att upplysa om cirkulär konsumtion och myntade begreppet cirkulent som kom med på Svenska nyordslistan 2020. Medveten konsumtion erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar och vill tillhandahålla information för att varje företag och enskild konsument ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel. 


Kontaktpersoner

tf Generalsekreterare
Jennie Grute