2017-03-23 16:33Pressmeddelande

Debatt: Vikten av Medveten Konsumtion

null

Under gårdagen släppte utredningen Cirkulär Ekonomi sitt betänkande till regeringen och miljöminister Karolina Skog. Regeringen informerade i höstas att man vill satsa på en hållbar konsumtion, och det tillsattes i januari 2016 en utredning "om hur handel med begagnat och reparation eller uppgradering av olika produkter kan öka. Målet är att nå en mer resurseffektiv ekonomi och att minska påverkan på miljön."

Jordens resurser är överutnyttjade och vi på Medveten Konsumtion tycker att det är viktigt att regeringen tar sitt ansvar för att underlätta för den enskilde konsumenten att konsumera hållbart.

Föreningen ställer sig positiv till utredningen och de föreslagna åtgärder som presenteras. Under morgonen medverkade vi i TV4 Nyhetsmorgon där vi poängterade vikten av en medveten konsumtion - t ex genom att tipsa om begagnade prylar. Visste du t ex att det krävs 1,5 ton vatten för att tillverka en dator? Eller att man skall undvika plast (särskilt mjukplast) i leksaker tillverkade innan 1996, 2010 och 2013? Eller att regeringen sänkt momsen när du reparerar kläder och skor? Och att man nu föreslår att man ska kunna göra ännu fler avdrag t ex när man hyr utrustning eller köper och säljer begagnat?

Under intervjun fick föreningen frågan om att konsumtion behövs för tillväxt samt hur vi tänker kring det, och Generalsekreterare Alexandra Davidsson besvarade frågan med att givetvis behövs konsumtion för tillväxt, och föreningen säger inte att man ska eftersträva perfektion och inte handla något nytt alls, utan uppmuntrar till att man skall eftersträva reflektion och ställa sig frågan "behöver jag verkligen det här?".

Medveten Konsumtion poängterar att andrahandsmarknaden är en form av konsumtion, och det är upp till regeringen att t ex skapa arbetstillfällen ur olika former av cirkulär ekonomi för att skapa just tillväxt. Tre av Sveriges största universitet forskar just nu på frågan, och det ska bli intressant att se vad forskningen mynnar ut i - men denna utredning är ett steg i rätt riktning.

Se hela vår medverkan här!

Föreningen Medveten Konsumtion är till för dig som tror att man klarar sig alldeles utmärkt här i livet även om man konsumerar lite mindre, något mer genomtänkt och med mer hänsyn. Du når oss på http://www.medvetenkonsumtion.org


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi ger inspiration i form av råd och tips för att motverka detta.