2022-02-07 06:50Pressmeddelande

Förening Medveten Konsumtion erbjuder ny utbildning på engelska

Circulents - The new consumersFöreningen Medveten Konsumtions nya distanskurs på engelska.

Vetenskapen har bevisat att förändrade konsumtionsbeteenden är starkt kopplade till att bekämpa klimatförändringarna. Detta är drivkraften bakom föreningen Medveten Konsumtion, vars främsta syfte är att skapa en medvetenhet kring hållbar konsumtion. De strävar mot en cirkulär planet, det vill säga en värld som bygger på en cirkulär ekonomi och där konsumenter istället är cirkulenter*. 

Som en del av detta förändringsarbete erbjuder Medveten Konsumtion utbildningar och distanskurser om hur man kan konsumera hållbart och bli en cirkulent. För första gången erbjuds nu en distanskurs på engelska. Detta för att göra Medveten Konsumtions utbildningar tillgängliga även för icke svenskspråkiga samt nå utanför landets gränser. 

Likt tidigare kurser som Medveten Konsumtion erbjudit har även denna utbildning ett fokus på cirkularitet och vad det innebär att konsumera hållbart. Under fyra spännande delkurser om sammanlagt åtta veckor fås på ett flexibelt och interaktivt sätt ökade kunskaper om konsumtionens effekter på miljö och hur skiftet till en cirkulär ekonomi kan främjas.

Upplägget är interaktivt med presentationsmaterial som innehåller korta videor, länkar med mer information samt diskussionsfrågor. Varje delkurs tar upp ett specifikt tema och dess miljöproblematik, samtidigt som den inspirerar till eftertanke och att skapa förändring i din vardag. Kursen ges helt på distans och varje kurstillfälle publiceras i en sluten grupp på en digital läroplattform som också fungerar som diskussionsforum. Målet är att de som gått kursen ska bli mer medvetna och hållbara konsumenter. Efter genomförd, godkänd kurs erhålls intyg.

Distanskursen “Circulents- the new consumers” pågår under åtta veckor 28:e mars- 22:e maj, 2022. Pris 490 kr.

 

*Ordet cirkulent myntades av föreningen Medveten Konsumtion i mars 2020. En cirkulent ser sig själv som en användare istället för ägare. På så sätt kan fler leva bättre på planetens resurser.

 

Konsument vs. Cirkulent

  • Ägare av prylar / Användare av prylar

  • Mycket prylsvinn / Inget prylsvinn

  • Högt klimatavtryck / Lågt klimatavtryck

  • Värderar Kvantitet / Värderar Kvalitet

  • Impulsköp / Genomtänkta köp

  • Begärstyrd / Behovsstyrd

 


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld - en värld av cirkulenter. De arbetar mycket för att upplysa om cirkulär konsumtion och myntade begreppet cirkulent som kom med på Svenska nyordslistan 2020. Föreningen arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, men har en expertkunskap inom främst mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion. De erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar och vill tillhandahålla information för att varje företag och enskild konsument ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel. De står bakom den digitala kartan Ekoguiden och har varit med och byggt upp den cirkulära rörelsen Circular Monday.

Kontaktpersoner

Rebecka Fröberg
Kommunikationsansvarig & kursledare
Rebecka Fröberg