2017-01-19 13:27Pressmeddelande

FÖRENINGEN MEDVETEN KONSUMTION FÅR NY GENERALSEKRETERARE

null

Föreningen Medveten Konsumtion kavlar upp ärmarna för att hjälpa än fler konsumenter till en hållbar konsumtion där de medvetna valen står i fokus.

– Föreningen har haft en mycket positiv utveckling under Alexander Clemensons ledning. Kopplingen konsumtion och hållbarhet har fått en legitimitet genom flertalet samarbeten och att en liten förening som arbetar med enormt stora frågor kan flytta berg har bevisats, säger Marcus Qvarnström, ordförande. Detta lägger grunden när Alexandra Davidsson tillträder som ny generalsekreterare och vill bidra med att nå nya målgrupper och hjälpa än fler konsumenter till medvetna val.

Alexandra har vikarierat under 2016 som tillförordnad generalsekreterare på Medveten Konsumtion och har därmed stor insikt i föreningens arbete. Med bred erfarenhet inom ideell sektor, universitetsutbildning med genomsyrat hållbarhetsperspektiv samt ledningsarbete inom projekt, tar hon bl.a. med sig erfarenheten av att arbeta med kommunikation samt föreläsningsformen som verktyg för kunskap och inspiration.

– Att Alexandra är en mycket uppskattad föreläsare inom hållbar konsumtion är så klart positivt när föreningen vill möjliggöra för fler företag att utbilda och inspirera sina anställda till en mer hållbar livsstil och konsumtion, säger Marcus Qvarnström, ordförande. Samtidigt är våra engagerade volontärer runtom i landet ovärderliga då ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi åstadkomma mycket.

– Jag är väldigt tacksam för förtroendet! Att arbeta med dessa viktiga frågor är källan till min motivation och därför också energigivande, det ger en meningsfullhet i livet och jag är så glad varje gång jag går till jobbet, säger Alexandra.

Alexandra tillträder i slutet av januari 2017 och Alexander Clemenson kommer ta vid som verksamhetschef för RFSL Riksförbund.

Föreningen Medveten Konsumtion är till för dig som tror att man klarar sig alldeles utmärkt här i livet även om man konsumerar lite mindre, något mer genomtänkt och med mer hänsyn. Du når oss på http://www.medvetenkonsumtion.org


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi ger inspiration i form av råd och tips för att motverka detta.