2020-02-05 08:30Pressmeddelande

Föreningen Medveten Konsumtion har beviljats 90-konto

null

Fler vill göra sin konsumtion hållbar. Men mängden information kan göra det svårt att välja rätt. Medveten Konsumtion hjälper konsumenter att göra informerade val – både i matbutiken och inför semesterresan. Nu tilldelas organisationen 90-konto av Svensk Insamlingskontroll.

Föreningen Medveten Konsumtion Sverige har 90-konto PG 900689-1, BG 900-6891 och motsvarande swish-nummer 90 06 891. 

Svenskarnas samlade konsumtion är inte hållbar. I genomsnitt köper människor i landet varor och tjänster som om det fanns 4,2 planeter. Samtidigt försöker allt fler göra mer medvetna val. Något som är lättare sagt än gjort i ett samhälle som svämmar över av motstridiga råd och fakta. Föreningen Medveten Konsumtion bildades 2008 för att göra det lättare för människor som vill konsumera hållbart genom att guida i den stora mängden av tillgänglig information och forskning.

Många vill konsumera hållbart, men vet inte hur. Vi samlar den fakta som finns och

presenterar den på ett sätt som gör det begripligt. Vi ger tips och råd och sprider andra

organisationers och företags initiativ. Medveten Konsumtion försöker inspirera människor till att

konsumera inom planetens gränser utan att dela ut pekpinnar, säger föreningens

generalsekreterare, Alexandra Davidsson.

Säkerhet för givarna

Förutom att arbeta med en lättnavigerad hemsida sysslar föreningen även med föreläsningar, workshops och kampanjer, som White Monday, ett svar på Black Friday. Medveten Konsumtion ordnar också Återvinningsfesten, en av Sveriges största loppisar, och är även remissinstans till regeringen. 

Bredden i verksamheten, och framför allt den höga efterfrågan på föreningens tjänster, gör att Medveten Konsumtion behöver nå ut till fler givare. Att ansöka om 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll har varit ett led i det arbetet.

Vi är en liten organisation med små ekonomiska muskler. För att kunna skapa en stabilare

grund för vår verksamhet behöver vi jobba mer strategiskt med insamling. Och då behövs ett

90-konto. Det är en kvalitetsstämpel. Kraven som ställs av Svensk Insamlingskontroll har lett till

flera strategiska förändringar och införandet av nya policydokument. Det har tagit oss 1,5 år att

anpassa organisationen. Det handlar om att givarna ska kunna känna sig säkra, säger Alexandra

Davidsson.

Organisationer med 90-konto måste leva upp till följande krav:

Klart syfte. Organisationen måste kunna redovisa ett tydligt ändamål för insamlingen.

Låga kostnader. Pengarna ska gå till ändamålet. Inte mer än 25 procent av de insamlade medlen får gå till administration.

Ekonomisk kompetens. Ledamöter i styrelsen ska vara ekonomiskt kunniga och får inte ha betalningsanmärkningar.

Årlig kontroll. Organisationen måste varje år skicka in räkenskapshandlingar till Svensk Insamlingskontroll, som granskar och följer upp att insamlade medel används på rätt sätt.

Vid den senaste sammanställningen skänkte svenska folket 7,7 miljarder kronor till organisationer med 90-konto. Svensk Insamlingskontrolls statistik finns tillgänglig på

www.insamlingskontroll.se

För frågor kontakta:

Lena Hörnblad, 08-783 80 61 lh@insamlingskontroll.se

Svensk Insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konton till organisationer som bedriver offentlig insamling och som uppfyller högt ställda krav. Svensk Insamlingskontroll har 75 års erfarenhet av att kontrollera insamlingsverksamhet. Huvudmän är LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv. Se vidare www.insamlingskontroll.se.

Föreningen Medveten Konsumtion arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, men har en expertkunskap inom främst mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion. Vi erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar i hur du kan tänka för att konsumera medvetet och på vår hemsida finner du Råd & Tips för en mer hållbar vardag. Vi vill tillhandahålla information för att varje enskild konsument ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel.

Våra ledord: Information, inspiration och konsumentmakt.

Vi står bakom den digitala kartan Ekoguiden och arrangerar den cirkulära rörelsen White Monday.

Intresset för ekologiska och miljösmarta produkter ökar snabbt i Sverige. Ekoguiden är din guide till eko, reko och vintage och är till för dig som gärna handlar second hand och helst fikar på kaféer med schyst producerat kaffe. Det är en digital karta som hjälper dig att hitta rätt bland verksamheter med ekologiskt, vegetariskt, närproducerat, second hand, återbrukat och rättvisemärkt.

White Monday är dagen för cirkulär konsumtion, som infaller måndagen innan Black Friday. Syftet är att lyfta alternativ till slit- och släng, alltså: hyra, dela, låna, byta, laga, second hand och återbruk. Idag finns många företag som jobbar med detta och vi samlar dem under bannern White Monday. 2019 blev vi totalt över 500 företag, organisationer och influencers som deltog i 23 länder.

www.medvetenkonsumtion.se

www.ekoguiden.se

www.whitemonday.info


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi ger inspiration i form av råd och tips för att motverka detta.