2021-09-13 05:56Pressmeddelande

Grundkurs för dig som arbetar med livsmedel

MEDVETEN MAT distansutbildning MEDVETEN MAT distansutbildning

Hållbarhet inom livsmedel relaterar till miljöaspekter som klimatpåverkan, förlust av biologisk mångfald, vattenanvändning, bekämpningsmedel, transporter och avfall. Den ökande medvetenheten kring matens miljöpåverkan har lett till en större efterfrågan på mer ekologisk, växtbaserad, närproducerad och säsongsbetonad mat. Mat som oftast är mer hållbar. De senaste IPCC-rapporterna (FN:s klimatpanel) beskriver också växtbaserade dieter som en stor möjlighet att mildra klimatförändringarna.

Föreningen Medveten Konsumtion erbjuder därför nu en ny distanskurs som ger dig som arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet grundläggande kunskaper för att påbörja arbetet med hållbarhet. Under två spännande delkurser som sträcker sig över två veckor får du fakta om de utmaningar vi står inför kopplat till livsmedelsförsörjning och matkonsumtion, men framförallt inspiration och handfasta tips på hur vi alla kan konsumera mat mer medvetet. 

Genom den första delkursen får du övergripande kunskaper i hur konsumtion påverkar miljö och klimat negativt och hur vi kan äta för att minska de negativa effekterna. Den andra delkursen fokuserar på mat, ger tips och idéer samt lyfter fram goda exempel som du kan inspireras av i din egen verksamhet. Med mer medvetna val av livsmedel och den mat som serveras kan vi alla göra stor skillnad!

Varje kurstillfälle publiceras tillsammans med en uppgift på Medveten Konsumtions digitala plattform som också fungerar som diskussionsforum. Du gör de olika momenten när det passar dig och det blir inga kunskapsprov utan syftet är att främja diskussion och reflektion. För att genomföra kursen behöver du ha tillgång till en dator med internet men inget annat behövs. Efter genomgången godkänd kurs erhålls intyg. 

 

Tidsåtgång

Det finns fördjupningsmaterial och rapporter samlade i varje delkurs så det är svårt att uppskatta hur mycket tid du behöver lägga ner, men förbered dig på minst 4 timmar per delkurs för att hinna med det grundläggande samt de obligatoriska diskussionsfrågorna.

 

Upplägg

Vi publicerar en länk till varje ny delkurs på måndagar, sedan kan du öppna länken med föreläsningen hur många gånger du vill, vilken tid på dygnet du vill. Du behöver tillgång till en dator med internet, inget mer behövs. Har du frågor kring anmälan, upplägget eller något annat om kursen, mejla kursansvarig rebecka.froberg@medvetenkonsumtion.se

OBS! All aktivitet sker på distans.

 

Pris

Pris 790 kr/person.

Medveten Konsumtion är en allmännyttig ideell förening som innehar A-skatt och fakturerar därför utan moms. All inkomst går till att stötta föreningens arbete med att sprida kunskap om hållbarhet och en medveten konsumtion.

 

Datum

Distanskursen erbjuds vid tre tillfällen under hösten 2021:

27 september- 10 oktober

18 oktober- 31 oktober

8 november- 21 november

 

Anmäl dig till kursen här:

https://medvetenkonsumtion.se/medveten-mat/

 

Alternativt upplägg

Passar det bättre för ert företag med en annan typ av upplägg där vi till exempel håller utbildningen under en heldag för er personal eller om ni vill ha en föreläsning på det här ämnet så går det förstås bra även det. Kontakta Medveten Konsumtion för alternativ.

 

 

 


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld - en värld av cirkulenter. De arbetar mycket för att upplysa om cirkulär konsumtion och myntade begreppet cirkulent som kom med på Svenska nyordslistan 2020. Föreningen arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, men har en expertkunskap inom främst mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion. De erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar och vill tillhandahålla information för att varje företag och enskild konsument ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel. De står bakom den digitala kartan Ekoguiden och har varit med och byggt upp den cirkulära rörelsen Circular Monday.


Kontaktpersoner

Rebecka Fröberg
Kommunikationsansvarig & kursledare
Rebecka Fröberg