2022-11-17 16:28Pressmeddelande

Har årets julklapp blivit mer medveten?

Årets medvetna julklapp 2022. Foto: Emma SundhFoto: Emma Sundh

Den 15 november utsåg föreningarna Medveten Konsumtion och Klimatklubben för fjärde året i rad "Årets medvetna julklapp", som i år blev det hemstickade plagget. Och två dagar senare utsåg även handeln det hemstickade plagget till årets julklapp.

De två hållbarhetsföreningarna utsåg det hemstickade plagget med motiveringen: Årets Medvetna Julklapp 2022, det hemstickade plagget, är en omtänksam gåva i tiden som hjälper mottagaren att spara el under pågående energi- och klimatkris genom att göra det möjligt att sänka innetemperaturen. Det är dessutom en klapp som värnar om stickhantverket och småskaliga textilhantverkare, samtidigt som det är en klapp som både kan köpas begagnad eller tillverkas av givaren själv.

”Årets medvetna julklapp” instiftades 2019 som ett alternativ till den prognosbaserade klapp som Handelns Forskningsinstitut HUI utser varje år. Tanken är att erbjuda ett vettigare alternativ – som ligger i linje med forskningen och uppsatta klimat- och miljömål – till den resurskrävande och klimatförstörande nykonsumtion som ofta utgör merparten av klapparna under granen. Men i år följde alltså HUI samma linje då även de utsåg det hemstickade plagget till årets julklapp. Klappen är en analys av rådande samhällstrender och en spegling av svenskarnas aktuella och/eller framtida konsumentbeteenden. Så kanske ser vi tecken på ändrade konsumtionsbeteenden? 

"Vi är positivt överraskade att även detaljhandeln ser detta fokus. Att de i sin utnämning riktar in sig på det småskaliga och värnar om det personliga hantverket framför massproduktion. Vi hoppas vi får ser mer av detta framöver och har handeln frågor om vad framtidens medvetna konsumenter efterfrågar så finns vi här för att förse dem med information. säger Jennie Grute tg Generalsekreterare på Medveten Konsumtion.


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld - en värld av cirkulenter. De arbetar mycket för att upplysa om cirkulär konsumtion och myntade begreppet cirkulent som kom med på Svenska nyordslistan 2020. Föreningen arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, men har en expertkunskap inom främst mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion. De erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar och vill tillhandahålla information för att varje företag och enskild konsument ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel. De står bakom den digitala kartan Ekoguiden och har varit med och byggt upp den cirkulära rörelsen Circular Monday.


Kontaktpersoner

Rebecka Fröberg
Kommunikationsansvarig & kursledare
Rebecka Fröberg