2017-09-01 15:03Pressmeddelande

Höstkampanj med temat Reuse, Reduce, Recycle & Respect

null

I år inträffade Overshoot Day tidigare än någonsin, redan den 2 augusti 2017 hade mänskligheten förbrukat jordens förnybara resurser.

Som en aktiv respons på detta och för att försöka förändra dagens ohållbara konsumtionsvanor, startar vi en september-kampanj som grundar sig i föreningens fyra värderingar:

Reuse, Reduce, Recycle & Respect.

Förutom att vår konsumtion inte är miljömässigt hållbar eller särskilt hälsosam bygger den på att människor i andra delar av världen utnyttjas genom oacceptabla arbetsvillkor. Det är i dagsläget till stor del tack vare detta utnyttjande som vi kan hålla så låga priser på våra varor och konsumera så mycket. Många vill göra en insats för miljön, men vet inte alltid var man ska börja. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt och vi är en positiv kraft som vill skapa en förändring genom information, inspiration och reflektion. 

På vår hemsida och genom våra sociala kanaler: Facebook, Twitter & Instagram kommer vi publicera krönikor, artiklar samt ge massvis av enkla råd & tips som under varje vecka fokuserar på ett av dessa områden. 

Vecka 36 = Reuse (#reuse)
Vecka 37 = Reduse (#reduce)
Vecka 38 = Recycle (#recycle)
Vecka 39 = Respect (#respect)

Följ respektive hashtag för att läsa våra krönikor och ta del av våra råd och tips. 

Se vårt Facebook-event här

Medveten Konsumtion arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, men har en expertkunskap inom främst mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion. Vi erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar i hur du kan tänka för att konsumera medvetet och på vår hemsida finner du Råd & Tips för en klimatsmart vardag. Vi vill tillhanda all information för att var och en ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel.

Vi står även bakom den digitala kartan: Ekoguiden

Intresset för ekologiska och miljösmarta produkter ökar snabbt i Sverige. Ekoguiden är din guide till eko, reko och vintage och är till för dig som gärna handlar second hand och helst fikar på kaféer med schyst producerat kaffe. Det är en digital karta som hjälper dig att hitta rätt bland verksamheter med ekologiskt, vegetariskt, närproducerat och rättvisemärkt sortiment för att bidra till en hållbar utveckling. Second hand och reparation är också med i guiden.

www.medvetenkonsumtion.se

www.ekoguiden.se


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi ger inspiration i form av råd och tips för att motverka detta.