2019-03-15 10:04Pressmeddelande

Internationella konsumentdagen 15 mars - hur blir man en medveten konsument?

null

Idag är det den internationella konsumentdagen. Om alla i världen hade levt som svensken hade vi behövt 4,2 jordklot, och globalt kräver mänskligheten 60% mer resurser än vad jorden klarar av att leverera. Vår överkonsumtion är en problematik, och belastningen leder till klimatförändringar. Men hur kan vi vända denna trend? Föreningen Medveten Konsumtion uppmärksammar dagen och ger råd & tips hur man kan tänka för att konsumera mer medvetet.

Våra konsumtionsvanor ger avtryck i naturen oavsett var på jorden det sker, och ett sätt att beräkna hur stort detta avtryck blir är genom det ekologiska fotavtrycket. Det är en beräkning på hur stora naturområden och resurser som behövs för att producera allt vi konsumerar, samt grönytan som behövs för att absorbera avfallet från produktionen och koldioxidutsläppen. Global Footprint Network gör årligen en uträkning på mänsklighetens ekologiska fotavtryck och beräknar när jordens förnybara resurser tar slut, och 2018 tog det slut rekordtidigt, redan den 1 augusti.

Varför är dessa frågor viktiga?

Växthusgaser påverkar klimatet och bidrar till en uppvärmning av jordens medeltemperatur. I parisavtalet och de globala målen har man internationellt satt en gräns på att vi högst får nå en tvågraders-ökning (helst en bra bit under) för att inte drabbas av alltför svåra klimatförändringar.

Hur har detta att göra med vår konsumtion?

80% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser beror på den privata konsumtionen, så konsumenter har en enorm makt och möjlighet att påverka samt vända trenden och än finns det tid. Föreningen Medveten Konsumtion dfinns till för att ge råd och tips om hur man kan tänka som konsument för att åstadkomma detta.

Hur kan man tänka som konsument?

Ta genomtänkta och aktiva konsumtionsbeslut, och eftersträva en reflektion snarare än perfektion. På så vis är det lättare att hålla din egen utvecklingskurva positiv, och också mer hållbar. Fundera över vad du kan förändra denna vecka, kanske är det att köpa tre livsmedel med en märkning på som är bättre utifrån miljö, hälsa och rättvisa? Använd gärna våra märkningsguider för att se vilka kriterier de vanligaste märkningarna inom textil och livsmedel uppfyller. Försök att minska ditt matsvinn och planera dina måltider. Ställ dessa frågor inför ett nytt köp:

  1. Behöver jag verkligen detta?
  2. Kan jag införskaffa det på ett schysstare sätt?
  3. Måste jag köpa nytt?

Använd din konsumentmakt och fråga efter bättre alternativ i butiken. Är vi tillräckligt många som utnyttjar den så ökar efterfrågan på bättre produkter och tjänster. Det ska inte bara vara lätt att göra rätt, det ska vara svårt att göra fel!

För fler tips och råd om hur man kan tänka besök medvetenkonsumtion.se och använd ekoguiden.se för att hitta gröna ekoreko-ställen i din stad.

*Det är rörelsen Consumers International som instiftat Internationella Konsumentdagen och finns i över 150 länder med över 200 medlemsorganisationer som uppmärksammar dagen för att öka medvetenheten om konsumenters rättigheter, och ansvar. Årets tema är att göra e-handeln säkrare för konsumenter.

* WWF har gjort en kortfilm om vilka klimatförändringar och effekter forskare fastställt skulle inträffa vid olika hög temperaturökning av jordens medeltemperatur. 

Medveten Konsumtion arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, men har en expertkunskap inom främst mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion. Vi erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar i hur du kan tänka för att konsumera medvetet och på vår hemsida finner du Råd & Tips för en klimatsmart vardag. Vi vill tillhanda all information för att var och en ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel.

Vi står även bakom den digitala kartan: Ekoguiden

Intresset för ekologiska och miljösmarta produkter ökar snabbt i Sverige. Ekoguiden är din guide till eko, reko och vintage och är till för dig som gärna handlar second hand och helst fikar på kaféer med schyst producerat kaffe. Det är en digital karta som hjälper dig att hitta rätt bland verksamheter med ekologiskt, vegetariskt, närproducerat och rättvisemärkt sortiment för att bidra till en hållbar utveckling. Second hand och reparation är också med i guiden.

www.medvetenkonsumtion.se

www.ekoguiden.se


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi ger inspiration i form av råd och tips för att motverka detta.