2022-03-15 05:00Pressmeddelande

Internationella konsumentdagen och cirkulära tjänster i en digital värld

15 mars: Årets internationella konsumentdag och cirkulära tjänster i en digital värld15 mars: Årets internationella konsumentdag och cirkulära tjänster i en digital värld

För två år sedan, på Internationella Konsumentdagen 2020 lanserade föreningen Medveten Konsumtion ordet cirkulent för att beskriva hur framtidens konsument behöver se ut. Ordet smyglanserades av föreningen redan på Almedalen 2019 och blev ett av Språkrådets nyord 2020. Sedan dess har ordet använts i alltifrån poddar och tidningar till sociala medier, för att idag ha en räckvidd på nästan 10,4 miljoner. 

“Det gör oss både glada och stolta att se att ordet, och konceptet, börjar bli så populärt. Förhoppningsvis reflekterar det också en ökad medvetenhet om just hållbar konsumtion och att det är något som folk faktiskt tar till sig i vardagen”, säger Alexandra Davidsson, generalsekreterare på Medveten Konsumtion.

 

Vad är en cirkulent? 

Chansen är med andra ord stor att du har hört talas om ordet cirkulent. Men vad är en cirkulent egentligen? Man skulle kunna säga all annan konsumtion än att köpa nytt. En cirkulent hyr produkter vid behov, köper återbrukade varor och lagar det som är trasigt. De tar hand om sakerna de redan äger och reparerar dem när de går sönder. Det handlar helt enkelt om att göra till en vana att låna, byta, hyra, dela, laga och återbruka istället för att köpa nytt. 

 

Cirkulära tjänster i en digital värld

Tekniken har omformat hur vi hanterar våra betalningar, investeringar och besparingar. Årets tema på den Internationella Konsumentdagen 15 mars - “Fair Digital Finance” - är därför oerhört viktigt. Många cirkulära företag och tjänster finns idag online och det är vitalt att de alltmer digitala finanserna är inkluderande, säkra, dataskyddade och hållbara för konsumenter överallt och inte lämnar de som är mest utsatta bakom sig i ett allt mer kontantlöst samhälle.

Medveten Konsumtion håller just nu i kampanjen Hållbart Sparande tillsammans med SPP Pension & Försäkring. Hållbart, eller grönt sparande som det också kallas, är finansiella investeringar som främjar en hållbar framtid. Investeringarna gynnar företag och organisationer som arbetar utifrån ett långsiktig perspektiv av samhällsnytta för miljö, klimat och natur. Pengarna som investeras hjälper även att sätta press på andra bolag och branscher att bli mer hållbara.

 

Varför måste vi bli cirkulenter?

Skiftet till det cirkulära tänkandet är nödvändigt. Framförallt för att minska klimatpåverkan av konsumtionen, men det är även nyttigt för konsumenterna själva. Forskningen visar att vi inte blir lyckligare av fler prylar, snarare tvärtom.

Utsläppen från ny-konsumtion är gigantiska. Ändå används ett plagg i Sverige i snitt bara sju gånger. Mobilen används i snitt endast i två år innan den byts ut, många gånger trots att den gamla funkar. Cirkulär konsumtion innebär inga växande sophögar eller uppeldade resurser och fördelarna är enorma. Den cirkulära ekonomin beräknas frigöra upp till  1 800 miljader Euro på den europeiska marknaden. Bara i Sverige slängs varor och material för mer än 40 miljarder kronor varje år – varor som skulle kunna återbrukas. Det är tydligt att en beteendeförändring mot en cirkulär konsumtion behövs och att vi behöver gå ifrån att en köp och släng-kultur, till att bli cirkulenter.


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld - en värld av cirkulenter. De arbetar mycket för att upplysa om cirkulär konsumtion och myntade begreppet cirkulent som kom med på Svenska nyordslistan 2020. Föreningen arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, men har en expertkunskap inom främst mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion. De erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar och vill tillhandahålla information för att varje företag och enskild konsument ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel. De står bakom den digitala kartan Ekoguiden och har varit med och byggt upp den cirkulära rörelsen Circular Monday.