2014-10-16 11:38Pressmeddelande

Medvetenhet för att göra barns vardag giftfri

null

Samtidigt som föreningen Medveten Konsumtion lanserar en ny hemsida startar kampanjen Ekokids, en kampanj tillägnad barn och konsumtion. Kampanjens syfte är att sprida information som får fler att göra medvetna och hållbara val för barn, det kan handla om allt från giftfria leksaker till ekologisk mat.

Ju mer medvetna vi blir om hur våra barn påverkas av det vi konsumerar till dem desto viktigare blir våra val. Barn är extra känsliga och mottagliga för kemikalier och det är därför vi väljer att fokusera på dem under en hel månad, säger Maria Åkerstedt på Medveten Konsumtion.

Ekokids är en digital kampanj som uppmanar till en gift- och kemikaliefri barndom genom att göra smarta, medvetna och hållbara val för barn och miljö. Kampanjen kommer ta upp allt från mat till leksaker. Målet är att lyfta de här frågorna så att fler reflekterar över dem och börjar utnyttja sin makt som konsumenter.

Idag innehåller produkterna vi konsumerar fler kemikalier än någonsin. Om en produkt är giftig för våra barn att använda, hur står det då till där den producerats?  Ur hälsoaspekten finns det mycket viktiga anledningar att vara väl informerad och med omsorg välja vilka produkter och vilken hemmiljö som skapas för barnen. 

- Vi vill att alla ska vara med och tipsa och dela med sig om hur de bär sig åt för att göra smarta val för sina barn, säger Maria Åkerstedt.

Tre snabba tips från Medveten konsumtions kampanj Ekokids:

1)  Ät och drick fritt från bekämpningsmedel. Välj alltid mat från ekologiska odlingar så långt det är möjligt.

2) Undvik leksaker äldre än 10 år, framför allt de i mjukplast, lämna dem till återvinningsstationen – de kan innehålla ftalater.

3) Använd helst inte våtservetter som kan innehålla onödiga kemikalier och allergiframkallande medel, använd istället tvättlapp och vatten.

För att intervjua Medveten Konsumtion kontakta: 

Projektledare Maria Åkerstedt tel: 070-799 20 29    
maria.akerstedt@medvetenkonsumtion.org

Föreningen Medveten Konsumtion är till för dig som tror att man klarar sig alldeles utmärkt här i livet även om man konsumerar lite mindre, något mer genomtänkt och med mer hänsyn. Du når oss på http://www.medvetenkonsumtion.org


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi ger inspiration i form av råd och tips för att motverka detta.