2021-12-08 05:30Pressmeddelande

Ny kampanj för att uppmärksamma hållbarhetsproblem kring julgranar

Hållbarhetsproblem kring julgranarHållbarhetsproblem kring julgranar. Foto: freestocks.org

Många tycker att det är mysigt med traditioner kring julfirandet. Julen är samtidigt en av de högtider som känns svår för många att fira på ett hållbart sätt. En tradition som kan vara speciellt svår att avstå är julgranen. Nu startar föreningen Medveten Konsumtion kampanjen Grann som en gran som belyser de hållbarhetsproblem som finns kring konsumtionen av julgranar.

Varje år säljs ungefär 3 miljoner julgranar i Sverige. De flesta julgranar som säljs i Sverige idag kommer från granodlingar i södra Sverige eller importeras från Danmark. Det finns tyvärr stora hållbarhetsproblem kring konsumtionen av julgranar och ett av de problemen är monokultur i julgransodlingarna och bristen på biologisk mångfald.

  • Forskare från SLU, Umeå universitet och Göteborgs universitet har visat på en lång rad fördelar med blandskogar. Det vill säga skogar med flera olika arter träd som ger en ökad biologisk mångfald med fler bär och vilt, samt bättre trädtillväxt. En hög biologisk mångfald ökar även ett ekosystems förmåga att klara av förändringar och ovanliga händelser, säger Alexandra Davidsson som är generalsekreterare på Medveten Konsumtion. 

Ett annat stort problem är att flesta granar gödslas och besprutas med ogräsgifter. Det kan allvarligt skada naturen där de odlas.

  • Om du vill ha en riktig gran så är det bäst att välja en Krav-märk gran som odlas utan konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel, säger Alexandra Davidsson. 

Plastgranar är också ett vanligt alternativ till en riktig gran. Forskare från Italien har undersökt vad som är mest klimatsmart om du väljer mellan en konstgjord gran och en naturlig. Studien har genomförts vid universitetet i Florens och forskningsgruppen har gjort en livscykelanalys av olika typer av julgranar för att undersöka klimatbelastningen. Den konstgjorda är bäst, förutsatt att man använder den riktigt länge. I Sverige åker oftast den naturliga granen ut till tjugondag knut, medan den konstgjorda granen sparas och återanvändas nästa år. Dock så måste plastgranen sparas i många år för att innebära en klimatvinst. Om du tar hand om ditt konstgjorda träd och använder det mer än 16 år så är den till slut bättre än om du köper en ny naturlig gran varje år. Om du köper en ny plastgran och bara använder den några år så är den helt klart sämst om man räknar in produktion, transporter samt mängden giftiga kemikalier vid nedbrytning och förbränning.

"Vi har startat kampanjen för att uppmärksamma de miljö- och klimatproblem som finns med julgranar men även såklart för att ge massor av tips och inspiration för mer hållbara alternativ till den klassiska granen. Köp en julgran i kruka och spara den i trädgården eller på balkongen till nästa år eller varför inte välja en alternativ gran", säger Alexandra Davidsson. 

 


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld - en värld av cirkulenter. De arbetar mycket för att upplysa om cirkulär konsumtion och myntade begreppet cirkulent som kom med på Svenska nyordslistan 2020. Föreningen arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, men har en expertkunskap inom främst mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion. De erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar och vill tillhandahålla information för att varje företag och enskild konsument ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel. De står bakom den digitala kartan Ekoguiden och har varit med och byggt upp den cirkulära rörelsen Circular Monday.