2022-03-25 05:00Pressmeddelande

Ny kampanj om hållbart sparande

Hållbart Sparande - en ny kampanj av Medveten Konsumtion.Hållbart Sparande - en ny kampanj av Medveten Konsumtion och SPP.

Under mars och april håller föreningen Medveten Konsumtion den nya kampanjen “Hållbart Sparande” tillsammans med SPP Pension & Försäkring. Kampanjen vänder sig främst till privatpersoner som vill investera sina pengar för framtiden. Den centrala punkten i kampanjen är att informera privatpersoner om hur vi alla kan bidra till hållbarare miljö och samhälle genom våra investeringar. Det som Medveten Konsumtion vill uppnå med kampanjen är att synliggöra de olika faktorerna som spelar in i hållbart sparande, varför hållbart sparande är viktigt och vad privatpersoner ska tänka på när de investerar. 

Hållbart eller grönt sparande som det också ibland kallas, är investeringar i bolag, företag, branscher, fonder, aktier eller andra verksamheter som arbetar med klimatnytta. Att välja ett grönt alternativ för sitt sparande är inte bara viktigt för att främja den gröna omställningen, den är även viktigt eftersom pengarna som dessa investeringar går till kan hjälpa till att sätta press på andra bolag och branscher att bli mer hållbara.

Det kan kännas svårt att sätta sig in i ämnet och är man inte insatt kan ens investeringar ha stora klimatavtryck utan att man vet om det. Därför krävs lättillgänglig information som beskriver de olika faktorerna och varför de är viktiga. Förutom att titta på hur vårt sparande och våra investeringar påverkar miljön kommer kampanjen även att beskriva social och jämställd hållbarhet, d.v.s. hur investeringen påverkar andra människors livssituation. Ett hållbart sparande är med andra ord ett sätt att låta ens pengar göra nytta i miljö- och klimatarbetet.

Idag finns det få alternativ för den som vill spara hållbart men genom att efterfråga gröna alternativ hos banker, försäkringsbolag och pensionsförvaltare visar skapas efterfrågan som banar väg för en positiv förändring. Som konsumenter har vi möjlighet att påverka branschen.

I slutet av april kommer Medveten Konsumtion också att ha en live föreläsning Tony Christensen som är Lead of Sustainable Finance, projektledare och konsult på Enact. Den digitala föreläsningen erbjuds gratis till alla som är intresserade av att lära sig mer om hållbart sparande och kommer äga rum onsdag den 20 april, mellan kl 18:00-19:00. Tony har lång erfarenhet av att hjälpa företag och finansiella organisationer att utveckla och integrera strategier, analys och affärsutveckling kopplat till ESG-frågor. Som en del av sin ESG-expertis har Tony särskilt fokus på klimat- och miljöfrågor. 

Läs mer om kampanjen och anmäl dig till den kostnadsfria föreläsningen på Medveten Konsumtions hemsida https://medvetenkonsumtion.se/hallbart-sparande/

 


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld - en värld av cirkulenter. De arbetar mycket för att upplysa om cirkulär konsumtion och myntade begreppet cirkulent som kom med på Svenska nyordslistan 2020. Föreningen arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, men har en expertkunskap inom främst mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion. De erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar och vill tillhandahålla information för att varje företag och enskild konsument ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel. De står bakom den digitala kartan Ekoguiden och har varit med och byggt upp den cirkulära rörelsen Circular Monday.