2022-07-25 04:00Pressmeddelande

Pandemieffekten på Earth Overshoot Day helt borta – nu konsumerar vi som aldrig förr igen

Overshoot Day inträffar redan den 28 juli i år.  Overshoot Day inträffar redan den 28 juli i år.

Earth Overshoot Day, den ekologiska skuldens dag, är den dag då mänskligheten gjort av med årets budget av de förnybara resurser som det tar jorden ett år att producera. I år infaller dagen den 28 juli, 25 dagar tidigare än 2020 då datumet flyttades till 22 augusti på grund av Coronapandemin och två dagar tidigare än 2021. Vi fortsätter alltså att gå åt fel håll efter pandemin. Från och med den 28 juli och fram till årsskiftet lever vi på naturtillgångar vi egentligen inte har. Vi “lånar” med andra ord av kommande generationer.

Earth Overshoot Day beräknas av forskningsinstitutet Global Footprint Network sedan 2006. Beräkningarna sträcker sig tillbaka till 1971, då räckte jordens resurser fram till den 25 december. I år räcker de till den 28 juli. 

– Det är en oroande utveckling att utsläppen från konsumtionen fortsätter att öka. Men det går att vända trenden. Om jordens resurser ska räcka krävs det att vi alla ställer om till en mer hållbar, cirkulär, konsumtion. En viktig del av omställningen är att tänka cirkulärt och minska sin användning av naturresurser, el, kemikalier, prylar och så vidare. Med andra ord att reducera, återanvända och återvinna, säger Alexandra Davidsson, Generalsekreterare på Medveten Konsumtion.

 

Covidpandemin 2020 utlöste den största årliga minskningen av globala energirelaterade koldioxidutsläpp sedan andra världskriget. Hopp spreds när utrotningshotade djurarter återhämtade sig, bilder där storstädernas smog hade försvunnit spreds i tidningar och sociala medier och isolationen fick många att gå ut i naturen igen för att söka underhållning och social kontakt. Men nu är de konsumtionsbaserade utsläppen återigen tillbaka på 2018 års rekordnivåer.

– Overshoot Day har inte alltid existerat och det fanns en tid när jordens resurser räckte till. Vi kan återgå till det genom att värdesätta och använda de resurser vi redan har. Alla kan göra något för miljön och dina val i vardagen har betydelse – hur du bor, vad du handlar, vad du äter och hur du reser, säger Alexandra Davidsson.

Beräkningen av Overshoot Day visar att totalt 51 länder idag inte har en overshoot day. Men om alla i världen levt och konsumerat som vi svenskar hade det krävts 4,2 planeter och Overshoot Day hade inträffat redan den 3 april.

Vi kan gemensamt flytta fram datumen för de kommande årens Overshoot Day. Tidigare i år kom den svenska Circularity Gap Report ut som visar att vårt land bara är 3,4% cirkulärt. Men det finns hopp! Genom att minska vår resursanvändning och ställa om till en cirkulär ekonomi kan vi minska Sveriges resursförbrukning med hela 42,6 procent.

För mer råd om hur du kan hjälpa till att #movethedate läs gärna våra Råd & Fakta på Medveten Konsumtions hemsida eller bli medlem och gå en av våra distanskurser som fokuserar på konsumtionens påverkan på klimatet och hjälper dig att bli en cirkulent

 

https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/

https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/

 

Så beräknas Earth Overshoot Day

Global Footprint Network beräknar antalet dagar under året som jordens biokapacitet räcker till för den mänsklig efterfrågan på naturkapital. Resten av året motsvarar global överskjutning, dvs efterfrågan som överstiger regenerering. Earth Overshoot Day beräknas genom att dividera planetens biokapacitet (mängden ekologiska resurser som jorden kan generera det året), med mänsklighetens ekologiska fotavtryck (mänsklighetens efterfrågan för det året) och multipliceras sen med 365, antalet dagar på ett år.


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Föreningen Medveten Konsumtion skapar fler medvetna konsumenter i omställningen till en smartare värld - en värld av cirkulenter. De arbetar mycket för att upplysa om cirkulär konsumtion och myntade begreppet cirkulent som kom med på Svenska nyordslistan 2020. Föreningen arbetar med flera av de globala målen i Agenda 2030, men har en expertkunskap inom främst mål nr 12 – hållbar konsumtion och produktion. De erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar och vill tillhandahålla information för att varje företag och enskild konsument ska kunna ta hållbara beslut med hänsyn till miljö, hälsa och rättvis handel. De står bakom den digitala kartan Ekoguiden och har varit med och byggt upp den cirkulära rörelsen Circular Monday.