2012-11-16 10:03Pressmeddelande

Plastbanta eller doggybag? Dags för ekolöfte!

null

Ekolöfte är att jag lovar göra något för miljöns skull. Kort och gott ett enkelt och engagerande sätt att göra sin eget ”rädda världen engagemang” tydligt och personligt. Avge ditt eget redan idag med #ekolofte!

Den 17-25 november pågår EU-projektet ”Europa minskar avfallet”. Visst spelar det roll för miljön hur du och 10 miljoner andra svenskar konsumerar. Välj ett ekolöfte nedan och twittra det. Eller skapa ditt egna!

Tanken är att ge ett löfte om att förändra dina vanor för att det ska bli bättre för både miljön och dig själv. Vi har valt ut några ekolöften om konsumtion för att på så sätt minska sitt avfall. Förklaringen till hur det blir bättre för miljön finns på minskaavfallet.se.

– Det behöver i själva verket inte vara så svårt att göra något bra. Genom att twittra vad vi gör kan vi inspirera varandra. Ekolöften avlägger vi förhoppingsvis kanske varje dag, utan att veta om det och utan att dela med oss till andra, säger Alexander Clemenson, verksamhetsledare på föreningen Medveten Konsumtion.

Tillsammans med Avfall Sverige uppmanar föreningen Medveten Konsumtion till ekolöften fram till den 25 november 2012.

Använd gärna förslagen eller gör egna ekolöften som utmaningar i programinslag/artiklar!           


Europa minskar avfallet

Den 17-25 november arbetar hela Europa för att minska avfallet. Då pågår European Week for Waste Reduction, eller ”Europa minskar avfallet” som vi kallar veckan på svenska, ett EU-projekt som i år anordnas för fjärde året. Under veckan genomförs aktiviteter för att öka medvetenheten om hur vår konsumtion påverkar miljön. År 2011 genomfördes över 7 000 projekt i 30 EU-länder.

Avfall Sverige är nationell samordnare och projektet stöds av Naturvårdsverket.

Föreningen Medveten Konsumtion 

Medveten Konsumtion är en liten förening som arbetar med de stora frågorna. Vi verkar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön och de som arbetar inom industrin. Vi tror på konsumentmakt: att man klarar sig alldeles utmärkt här i livet även om man konsumerar lite mindre och något mer genomtänkt – och att var och en faktiskt kan bidra till en mer hållbar framtid.

www.medvetenkonsumtion.org


Avfall Sverige
Avfall Sverige är branschorganisation för avfall och återvinning. Våra medlemmar ser till att avfall tas om hand och återvinns i alla landets kommuner. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Kommunerna och deras bolag är motorn och garanten för omställningen.

www.avfallsverige.se

 

Kontakt:
Alexander Clemenson, verksamhetsledare Medveten Konsumtion
Mobil: 073-634 90 66
E-post: alexander.clemenson@medvetenkonsumtion.org

 

Föreningen Medveten Konsumtion är till för dig som tror att man klarar sig alldeles utmärkt här i livet även om man konsumerar lite mindre, något mer genomtänkt och med mer hänsyn. Du når oss på http://www.medvetenkonsumtion.org


Om Föreningen Medveten Konsumtion

Medveten Konsumtion är en ideell förening som arbetar för ökad kunskap om konsumtionens effekter på miljön. Våra konsumtionsvanor är i nuläget ekologiskt ohållbara, riskabla för vår hälsa och oacceptabla ur ett globalt rättviseperspektiv. Vi ger inspiration i form av råd och tips för att motverka detta.